Zamknij

Dokumenty do pobrania

 • STATUT SZKOŁY – Pobierz
 • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY dla Szkoły Podstawowej w Minodze – Pobierz
 • PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Szkoły Podstawowhttp://www.spminoga.pl/wp-content/uploads/2022/09/SZKOLNY-PROGRAM-WYCHOWAWCZO-–-PROFILAKTYCZNY-2022_23.pdfej w Minodze na rok szkolny 2019/2020 – Pobierz
 • PODSTAWA PROGRAMOWA (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r.) – Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych – Pobierz
 • PROCEDURA OPŁAT za przedszkole – Pobierz
 • UMOWA ŻYWIENIA oddziału przedszkolnego – Pobierz
 • INFORMACJA DLA RODZICÓW: Jak pracować z dzieckiem w domu? – Pobierz
 • REGULAMIN STYPENDIÓW GMINNYCH – Pobierz
 • COVID-19:
  • Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze i oddziałach przedszkolnych w związku z wystąpieniem COVID-19 – Pobierz
  • Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – Pobierz
  • Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie pracy stacjonarnej w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze – Pobierz
  • Procedura bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w gabinecie zajęć specjalistycznych – Pobierz
  • Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM/TEAMS w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze – Pobierz
  • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa W Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze i oddziałach przedszkolnych w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 14 stycznia 2021 r. – Pobierz
  • ZARZĄDZENIE NR 10/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r., procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Pobierz
  • ZARZĄDZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r., procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Pobierz
 • Procedura opłat za obiady w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze – Pobierz
 • Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022 – Pobierz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 – Pobierz