Zamknij

Dokumenty do pobrania

 • STATUT SZKOŁY – Pobierz
 • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY dla Szkoły Podstawowej w Minodze – Pobierz
 • PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Szkoły Podstawowej w Minodze na rok szkolny 2019/2020 – Pobierz
 • PODSTAWA PROGRAMOWA (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r.) – Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych – Pobierz
 • PROCEDURA OPŁAT za przedszkole – Pobierz
 • UMOWA ŻYWIENIA oddziału przedszkolnego – Pobierz
 • INFORMACJA DLA RODZICÓW: Jak pracować z dzieckiem w domu? – Pobierz
 • REGULAMIN STYPENDIÓW GMINNYCH – Pobierz
 • Nowe! COVID-19:
  • Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze i oddziałach przedszkolnych w związku z wystąpieniem COVID-19 – Pobierz
  • Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – Pobierz
  • Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie pracy stacjonarnej w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze – Pobierz
  • Procedura bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w gabinecie zajęć specjalistycznych – Pobierz
  • Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM/TEAMS w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze – Pobierz
  • Nowe! Procedury zapewnienia bezpieczeństwa W Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze i oddziałach przedszkolnych w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 14 stycznia 2021 r. – Pobierz
 • Nowe! Procedura opłat za obiady w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze – Pobierz