Zamknij

Rada Rodziców

Władze

Przewodniczący: Małgorzata Skrzypiec, tel. 662 269 458, e-mail: skrzypiec.mal@gmail.com
Wiceprzewodniczący: Joanna Adamek
Skarbnik: Aleksandra Szkwarkowska
Sekretarz: Katarzyna Malarska

Finansowanie

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł za pierwsze dziecko i 30 zł za drugie i kolejne. Wpłat można dokonywać u Skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat:

31 8450 0005 0020 0200 2815 0001

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu