Zamknij

Rada Rodziców

Władze

Przewodniczący: Małgorzata Skrzypiec, tel. 662 269 458, e-mail: skrzypiec.mal@gmail.com
Wiceprzewodniczący: Joanna Adamek
Skarbnik: Katarzyna Niewiara
Sekretarz: Magdalena Pawlik

Finansowanie

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł za dziecko. Wpłat można dokonywać u Skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat:

74 8450 0005 0020 0200 2815 0003

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu