Zamknij

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w Minodze

Minoga, 05.12.2022 r.

 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Niepodległości Polski w Minodze
  zaprasza do złożenia ofert na:
 2. Przedmiot zamówienia: – zapytanie ofertowe na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego o powierzchni 17 m2 znajdującego się w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot najmu przeznaczony jest na działalność gospodarczą  związaną z prowadzeniem sklepiku szkolnego  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.
  Lokal składa się z:
  • pomieszczenia o powierzchni przeznaczonej do prowadzenia  sklepiku  17m2
  • pomieszczenie wyposażone jest w  instalację: elektryczną, c.o. i dostęp do bieżącej wody i kanalizacji.
  • Istnieje możliwość  korzystania z pomieszczeń sanitarnych.
 4. Przedmiotem zamówienia jest cena minimalna: 500 zł brutto czynsz za 17 m2 powierzchni lokalu.
 5. Obowiązki najemcy:
  • Wyposażenie sklepiku w sprzęt i meble.
  • Utrzymanie porządku i czystości w sklepiku oraz jego sąsiedztwie.
  • Prowadzenie sklepiku zgodnie z przepisami bhp, ppoż. oraz Sanepidu.
  • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży.
 6. Oferta powinna zawierać:
  • Dane oferenta , nazwę firmy(Imię i nazwisko właściciela)adres nr.tel.
  • Podanie propozycji wysokości miesięcznej opłaty za 17m2 powierzchni sklepiku.
  • Podanie oferty produktów żywnościowych i innych, które będą dostępne w sklepiku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ,Dz.U. 2015 poz.1256.
  • W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się artykuły szkolne np. zeszyt, ołówki, itp.
 7. Przy wyborze oferenta będą uwzględnione:
  • Doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowo-usługowej w szkołach.
  • Deklarowana kwota opłaty miesięcznej za 17m2 pomieszczenia.
  • Spełnienie wszystkich wymagań  w ofercie .

Pomieszczenie przeznaczone na sklepik można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Miejsce i termin złożenia oferty: – Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem SKLEPIK SZKOLNY  należy składać w siedzibie zamawiającego tj: w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała, w sekretariacie szkoły w terminie do  dnia 22.12.2022 r. do godziny 10.00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15.

Dyrektor Szkoły
mgr Agata Stopiak

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym [catering]

Zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.: usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze w roku 2023.

Szczegóły:

„Świąteczna Niespodzianka” dla Pacjentów Hospicjum w Miechowie

Zachęcamy do włączania się w akcję świąteczną na rzecz  Hospicjum w Miechowie.            

W tym roku zbieramy:

 • nowe ręczniki kąpielowe (rozm. 50/100, 50/90, 40/60 cm)
 • koszulki damskie i męskie z długim i krótkim rękawem (rozm. M, L, XL, XXL, 3XL)

Pudełko na dary wystawione jest na korytarzu szkolnym. Zbiórka trwa do 16 grudnia.

Dziękujemy za okazane serce i  każdy gest dobroci 🙂

Dzień życzliwości i pozdrowień

Dzień życzliwości i pozdrowień

Aby uwrażliwić uczniów na potrzeby innych ludzi, 21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Dla  odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia  w elementach ubioru wszystkich osób można było dostrzec radosne, wesołe kolory, wśród których dominował kolor żółty. Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się uśmiechnięte buzie a na korytarzu pełne optymizmu napisy.  Od samego rana uczniowie przekazywali sobie karteczki z dobrymi myślami, robili zdjęcia w życzliwej ramce. Dla upamiętnienia tego dnia, wolontariusze rozdawali wszystkim pracownikom szkoły i uczniom żółte ołówki z napisem „Bądź życzliwy” oraz cukierki z sentencją.

To był radosny dzień, podczas którego po raz kolejny pokazaliśmy, że życzliwość w naszej szkole nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem. Pozytywna energia, którą przekazaliśmy innym, na pewno wróci do nas ze zdwojoną siłą. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować ten szczególny dzień.

R.J.