Zamknij
Włącz się do akcji „Szlachetna paczka”

Włącz się do akcji „Szlachetna paczka”

Są ludzie, którzy z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Bądźmy tymi, którzy mają dobre serce i pomagają.

Drodzy Uczniowie, zainteresujcie akcją swoich rodziców, krewnych, znajomych. Stwórzcie hasło promujące ideę „Szlachetnej paczki”, plakat, spot reklamowy lub zareklamujcie ją w jeszcze inny sposób.

Swoją pracę prześlijcie do koordynatorów: Edyty Miodek lub Szymona Skotnickiego.

Wasze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Razem możemy więcej!

Uczymy patriotyzmu

Uczymy patriotyzmu

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej  Ojczyzny.  Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To również bardzo ważna data dla naszej szkoły, która nosi imię Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.

W szkole od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu,  przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej,  wpajamy szacunek dla polskich symboli.  Każdego roku cała społeczność szkolna gromadzi się na uroczystym apelu by uczcić  tamte wydarzenia. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne Święto Niepodległości było obchodzone w formie zdalnej.  Uczniowie klasy Ia i Ib celebrowali ten dzień w nietypowy sposób. Dzieci własnoręcznie  przygotowały ozdoby patriotyczne i zrobiły sobie zdjęcie. W ten sposób upamiętniły Narodowe Święto Niepodległości,  które przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze,  lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. 

Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM/TEAMS

  1. Nauczyciel wychowawca informuje z wyprzedzeniem rodziców/opiekunów o zebraniu online poprzez e-mail, e-dziennik.
  2. Nauczyciel rozpoczyna zebranie, wysyłając link na adres rodzica/opiekuna.
  3. Nauczyciel jest administratorem i prowadzącym zebranie online poprzez aplikację ZOOM/TEAMS.
  4. Rodzic/opiekun nie udostępnia linku osobom trzecim.
  5. W zebraniu bierze udział osoba zaproszona.
  6. Przed zebraniem rodzic/opiekun wyłącza wszelkie urządzenia mogące zakłócać przebieg spotkania (Radio, telefon, telewizor itp.).
  7. W zebraniu bierze udział rodzic/opiekun, wyklucza się ze spotkania online ucznia, rodzeństwo i osoby trzecie.
  8. Ustalenie zasad przebiegu spotkania – przedstawienie spraw różnych przez wychowawcę, pytania rodziców.
  9. Zebrania nie można nagrywać, fotografować i udostępniać osobom trzecim.
  10. W przypadku złamania zasad, nauczyciel natychmiast przerywa spotkanie.

Zapytanie ofertowe [pomoce dydaktyczne]

Minoga, 12.11.2020 r.

Dyrektor Szkoły podstawowej im. Stulecia Odzyskanie Niepodległości Polski w Minodze poszukuje firmy na dostarczenie pomocy dydaktycznych dla edukacji wczesnoszkolnej.

Wykaz pomocy dydaktycznych:

Dane szkoły/placówki*: –  Szkoła Podstawowa w Minodze Minoga 12, 32-043 Skała
Nazwa pomieszczenia: -klasa I edukacja wczesnoszkolna
L.p.Nazwa wyposażeniaWartość w PLN (brutto)
1.Monitor dotykowy 
2.Rolety do okien:
2 szt. 122 cm x 65 cm
1 szt. 122 cm x 65,20 cm
3 szt. 120,07 x 63 cm
Plisy montowane przykręcane:
2 szt. 101 cm x 42 cm
2 szt. 98 cm x 42,5 cm
 
3.Stoliki uczniowski pojedyncze szt. 5
64 cm wysokość płyty roboczej
 
4.Krzesła uczniowskie szt. 5
38 cm wysokość siedziska
 
 Razem:10.000 zł

Oferty należy składać do 28.11.2020 r. na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub w sekretariacie szkoły: Minoga 12, 32-046 Minoga

Termin realizacji: 13.12.2020 r.

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka

„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie i pierwsze publiczne wystąpienie, a dla starszych dzieci rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji w nowej grupie.

28 października 2020 roku w oddziałach przedszkolnych w Minodze odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. W tym roku wyjątkowo bez udziału rodziców oraz gości.

Uroczystość rozpoczęły występy dzieci z grupy „Motylki”, następnie swój program artystyczny zaprezentowały „Rybki”, a na koniec najstarsza grupa „Pszczółki”. Podczas pasowania dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Mali artyści zaprezentowali pani dyrektor piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Następnie pani dyrektor kładąc pióro na ramieniu każdego dziecka, dokonała uroczystego aktu pasowania na Przedszkolaka. Wszystkie dzieci otrzymały dyplom oznaczający przynależność do grona przedszkolaków oraz słodki upominek od rodziców.

Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci jak i pracowników przedszkola.

Agnieszka Ślusarczyk