Zamknij

ZAPYTANIE OFERTOWE (malowanie)

Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Gmina Skała, woj. Małopolskie

Poszukuje wykonawcy do malowania:

  1. Sala lekcyjna o wymiarach: 5,30 m x 12,80 m
  2. Łazienka malowanie sufitu i ścian: 2,80 x3,50 m

Wysokość sali wynosi 3,20 m.

Wysokość ścian do malowania w łazience wynosi 1,70 m.

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną i lamperii na wysokość 1,50 m farbą zmywalną.

Prace należy wykonać do 31.08.2020 r.

Oferty należy przesyłać na adres szkolaminoga@poczta.onet.pl do 21.08.2020 r do godz. 20.00.

Dyrektor szkoły

Agata Stopiak

ZAPYTANIE OFERTOWE (przebudowa ogrodzenia)

Minoga, 01.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. Zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MINODZE zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Przebudowa ogrodzenia przy budynku szkoły, str. wschodnia”

ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12
32-043 Skała
tel. 12/3899009
e-mail: szkolaminoga@poczta.onet.pl

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia przy budynku szkoły, str. wschodnia”
1.1 Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie:
Przedmiotem zamówienia jest:

  1. rozbiórka starego ogrodzenia,
  2. zakup i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 79 m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych o wysokości 120 cm, montaż podmurówki i słupków o wymiarach 60 mm x 40 mm. Panele montowane do słupków za pomocą obejmy, a na słupkach powinny znajdować się plastykowe zasłonki.
  3. usunięcie gruzu,
  4. wyrównanie terenu przylegającego do ogrodzenia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
2.1 Termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 12.00.
2.2 Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.spminoga.pl.

3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12, 32-043 Skała lub mailowo na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl

4. TERMIN REALIZACJI zamówienia: 31.07.2020 r.