Zamknij

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2023/2024 w Samorządzie Uczniowskim zasiadają:

  • Wiktor Domagała – przewodniczący
  • Sebastian Paluch  – zastępca
  • Adrian Niewiara – skarbnik

Do Młodzieżowej Rady Gminy zostali wybrani Wiktor Domagała i Martyna Skrzypiec.

Opiekunem Samorządu jest Iwona Książek.

Samorząd działa w oparciu o regulamin i promuje działalność wolontariacką.