Zamknij

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2020/2021 w Samorządzie Uczniowskim zasiadają:

  • Zuzanna Jaworska – przewodnicząca
  • Patrycja Adamek  – zastępca
  • Martyna Skrzypiec – skarbnik

Do Młodzieżowej Rady Gminy została wybrana Zuzanna Jaworska.

Opiekunem Samorządu jest Szymon Skotnicki.

Samorząd działa w oparciu o regulamin i promuje działalność wolontariacką.