Zamknij

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Agata Stopiak – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolne, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, świetlica

Nauczyciele

 imię i nazwisko  specjalność stopień awansu funkcje dodatkowe
mgr Olga Adamska  wychowanie przedszkolne, j. angielski w w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  nauczyciel kontraktowy  grupa -3-4 latków
mgr Izabela Chochół   fizyka, informatyka, koło programowania  nauczyciel dyplomowany
 mgr inż. Jolanta Czekaj  przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, świetlica  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. V, nauczyciel biblioteki szkolnej
mgr Magdalena Dębska  edukacja dla bezpieczeństwa  nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Florczak-Gazda  psycholog nauczyciel kontraktowy
 mgr Renata Jagiełka   edukacja wczesnoszkolna   nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. III a, opiekun koła wolontariatu
mgr Marzena Kluza   edukacja wczesnoszkolna   nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. II
mgr Zbigniew Knapik  nauczyciel dyplomowany URLOP
 mgr Marzena Konarska-Zapart  historia, plastyka, rewalidacja, świetlica   nauczyciel dyplomowany
ks. Mariusz Książek  religia   nauczyciel mianowany
 mgr Ewa Luty  edukacja wczesnoszkolna, terapia zajęciowa  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. III b
mgr Ewelina Łągiewka   surdopedagogika, historia i WOS  nauczyciel kontraktowy opiekun Samorządu Uczniowskiego
 mgr Katarzyna Migza  edukacja przedszkolna  nauczyciel dyplomowany  grupa 3-4 latków
mgr Edyta Miodek  nauczyciel dyplomowany URLOP
 mgr Anna Morawska  matematyka, zajęcia szachowe
 nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VI
mgr Kazimierz Mostek  informatyka, technika  nauczyciel dyplomowany
 mgr Magdalena Natkaniec  edukacja przedszkolna, świetlica  nauczyciel mianowany  grupa 6-latków
 mgr Anna Pigulak   edukacja przedszkolna, pedagog specjalny, specjalność: tyflopedagogika  nauczyciel kontraktowy  grupa 4-5 latków
mgr Lidia Rdest  język polski nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VII
mgr Grażyna Rodek  muzyka, chór, koło taneczne  nauczyciel dyplomowany  opiekun chóru
 mgr Szymon Skotnicki  język angielski, logopedia  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. IV
mgr Urszula Szpik-Pasek  chemia nauczyciel mianowany
 mgr Agnieszka Ślusarczyk  edukacja przedszkolna  nauczyciel mianowany  grupa 4-5 latków, pedagog szkolny
 mgr Paweł Tomczyk  historia, WOS  nauczyciel dyplomowany
mgr Mariola Wiktor   edukacja wczesnoszkolna, terapia zajęciowa, świetlica  nauczyciel mianowany  wychowawca kl. I
mgr Romana Zadęcka  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany
mgr Dariusz Ziarkowski  geografia  nauczyciel dyplomowany
mgr Mateusz Zarzeczny  w-f, tenis stołowy  nauczyciel stażysta  wychowawca kl. VIII