Zamknij

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Agata Stopiak – nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Nauczyciele

 imię i nazwisko  specjalność stopień awansu funkcje dodatkowe
mgr Olga Adamska  wychowanie przedszkolne, j. angielski w wych. przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej  nauczyciel stażysta  grupa 4-5 latków
mgr Izabela Chochół  fizyka, zajęcia komputerowe, informatyka  nauczyciel mianowany
mgr Joanna Cyganek  nauczanie zintegrowane, plastyka  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 1 a
 mgr inż. Jolanta Czekaj  przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 8, nauczyciel biblioteki szkolnej
mgr Magdalena Dębska  edukacja dla bezpieczeństwa  nauczyciel dyplomowany
mgr Marzena Kluza  wychowanie przedszkolne   nauczyciel dyplomowany  grupa 6-latków
mgr Zbigniew Knapik  wychowanie fizyczne, szachy  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 6
 mgr Marzena Konarska-Zapart  historia   nauczyciel dyplomowany
ks. Mariusz Książek  religia   nauczyciel mianowany
 mgr Ewa Luty  religia, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 1 b
 mgr Katarzyna Migza  zajęcia rewalidacyjne, wychowanie przedszkolne  nauczyciel dyplomowany grupa 4-5 latków
mgr Edyta Miodek  nauczanie zintegrowane, zajęcia komputerowe  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 2, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 mgr Anna Morawska  matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, zajęcia szachowe
 nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 4
 mgr Maria Morawska  nauczanie zintegrowane  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 3
 mgr Magdalena Natkaniec  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  nauczyciel kontraktowy  grupa 3-4 latków
mgr Lidia Rdest  język polski, historia nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 5
mgr Grażyna Rodek  muzyka, chór  nauczyciel dyplomowany  opiekun chóru
 mgr Szymon Skotnicki  język angielski, logopedia  nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 7, opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Urszula Szpik-Pasek  chemia nauczyciel mianowany
 mgr Agnieszka Ślusarczyk  wychowanie przedszkolne  nauczyciel kontraktowy  grupa 3-4 latków, pedagog szkolny
 mgr Paweł Tomczyk  historia, WOS  nauczyciel dyplomowany
mgr Romana Zadęcka  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany