Zamknij

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Agata Stopiak – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolne, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, świetlica

Nauczyciele

 imię i nazwisko  specjalność stopień awansu funkcje dodatkowe
mgr Olga Adamska  wychowanie przedszkolne, j. angielski w w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  nauczyciel kontraktowy  grupa -3-4 latków, nauczyciel j. ang. w kl. I i II
mgr Izabela Chochół   fizyka, informatyka, koło programowania  nauczyciel dyplomowany
 mgr inż. Jolanta Czekaj  przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, świetlica  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VI, nauczyciel biblioteki szkolnej
mgr Magdalena Dębska  edukacja dla bezpieczeństwa  nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Florczak-Gazda  psycholog nauczyciel kontraktowy
mgr Ewelina Hamernik-Białaś  edukacja przedszkolna  nauczyciel kontraktowy   grupa 5-6 latków
mgr Marzena Kluza   edukacja wczesnoszkolna  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. III, nauczyciel etyki
mgr Zbigniew Knapik  wychowanie fizyczne  nauczyciel dyplomowany  SKS
 mgr Marzena Konarska-Zapart  historia, plastyka, rewalidacja, świetlica  nauczyciel dyplomowany
mgr Edyta Konieczna   edukacja przedszkolna, resocjalizacja  nauczyciel kontraktowy   grupa 3-4 latków, pedagog specjalny
mgr Iwona Książek   pedagog, nauczyciel świetlicy  nauczyciel mianowany   wychowawca kl. IV, pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego
ks. Mariusz Książek  religia  nauczyciel mianowany
mgr Patrycja Latos filologia polska, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagogika, nauczyciel współorganizujący  proces nauczania nauczyciel kontraktowy
 mgr Ewa Luty  edukacja wczesnoszkolna, terapia zajęciowa  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. I
mgr Ewelina Łągiewka   surdopedagogika  nauczyciel kontraktowy
 mgr Katarzyna Migza  edukacja przedszkolna  nauczyciel dyplomowany  grupa 4-5 latków
mgr Edyta Miodek   edukacja wczesnoszkolna  nauczyciel dyplomowany   wychowawca kl.II
 mgr Anna Morawska  matematyka, zajęcia szachowe
 nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VII
mgr Kazimierz Mostek  informatyka, technika  nauczyciel dyplomowany
 mgr Magdalena Natkaniec  edukacja przedszkolna, świetlica  nauczyciel mianowany  grupa 4-5 latków
mgr Lidia Rdest  język polski nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VIII
mgr Grażyna Rodek  muzyka, chór  nauczyciel dyplomowany  opiekun chóru
 mgr Szymon Skotnicki  język angielski, logopedia  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. V
mgr Urszula Szpik-Pasek  chemia nauczyciel dyplomowany
 mgr Paweł Tomczyk  historia, WOS  nauczyciel dyplomowany
mgr Romana Zadęcka  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany
mgr Dariusz Ziarkowski  geografia  nauczyciel dyplomowany