Zamknij

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Agata Stopiak – nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Nauczyciele

 imię i nazwisko  specjalność stopień awansu funkcje dodatkowe
mgr Izabela Chochół  fizyka, zajęcia komputerowe, informatyka  nauczyciel mianowany
mgr Joanna Cyganek  nauczanie zintegrowane, plastyka  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 3
 mgr inż. Jolanta Czekaj  przyroda, wychowanie do życia w rodzinie  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 7, nauczyciel biblioteki szkolnej
mgr Magdalena Dębska  edukacja dla bezpieczeństwa  nauczyciel dyplomowany
 mgr Barbara Kluczyńska  język polski, etyka  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 6
mgr Marzena Kluza wychowanie przedszkolne 5-latki
mgr Zbigniew Knapik  wychowanie fizyczne, szachy, zajęcia techniczne  nauczyciel dyplomowany  opiekun Samorządu Uczniowskiego
 mgr Ewa Luty  religia, wychowanie fizyczne  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 5, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 mgr Katarzyna Migza  zajęcia rewalidacyjne, wychowanie przedszkolne 3-4-latki  nauczyciel dyplomowany
mgr Edyta Miodek  nauczanie zintegrowane, zajęcia komputerowe  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 1
 mgr Anna Morawska  matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, zajęcia szachowe
 nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 8
 mgr Maria Morawska  nauczanie zintegrowane  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 2
 mgr Magdalena Natkaniec  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  nauczyciel kontraktowy  wychowawca kl. „0”
mgr Lidia Rdest  język polski, historia, opiekun koła teatralnego nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. 4, opiekun koła teatralnego
mgr Grażyna Rodek  muzyka, chór  nauczyciel dyplomowany  opiekun chóru
 mgr Szymon Skotnicki  język angielski, logopedia  nauczyciel dyplomowany
mgr Urszula Szpik-Pasek  chemia nauczyciel mianowany
 mgr Agnieszka Ślusarczyk  wychowanie przedszkolne 3-4-latki  nauczyciel kontraktowy  pedagog szkolny
 mgr Paweł Tomczyk  historia  nauczyciel dyplomowany
mgr Romana Zadęcka  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany

Harmonogram pracy nauczycieli
Dyżury nauczycieli