Zamknij

Pedagog szkolny

Pedagog mgr Iwona Książek
poniedziałek 9.30-10.300
wtorek 16.30-17.30 (dyżur dla rodziców)
środa 9.30-11.30
piątek 11.30-12.30 i 13.30-14.30
Pedagog specjalny mgr Edyta Konieczna
Poniedziałek 11.30-14.30
Wtorek 12.30-14.30
Czwartek 7.20-10.30
Piątek 9.00-10.30

Instytucje pomocowe

NAZWA INSTYTUCJI ADRES TELEFON
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Skale ul. Szkolna 4, 32-043 Skała 531 587 261 – telefon zaufania 12 389 1437, 696 816 303, 531 478 852
Komisariat Policji w Skale ul. Langiewicza 6, 32-043 Skała   47 834 61 50, 112, 997
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8B, 31-026 Kraków 12 421 92 82

Przeciwdziałanie przemocy

Policyjny telefon zaufania
tel.: 0-800-12-02-26

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel.: 0-801-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel.: 0-800-12-12-12 – nr bezpłatny

Kryzysowy Telefon Zaufania wsparcie i porady psychologiczne
tel.: 116-123 – nr bezpłatny