Zamknij

Zapytanie ofertowe [garaż]

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Informacje o zamawiającym:
  Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała
 2. Tryb udzielania zamówienia:
  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r, poz.2164 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym w art.4 pkt 8 w/w ustawy.
  Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia  bez podania przyczyny.
 3. Opis zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostarczenie i zamocowanie do podłoża garażu blaszanego, drewnopodobnego o wymiarach 3,5 m X 5 m”.
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  1. Wykonanie, dostarczenie i montaż garażu blaszanego w kolorze drewnopodobnym – złoty dąb o wymiarach 3,5 m szerokości i 5 metrów długości.
  2. Brama o szerokości 2 m, drewnopodobna, uchylna.
  3. Dach z blachy trapezowej lub blachodachówki w kolorze ciemny brąz.
  4. Obróbka blacharska naroży.
   Przedmiot zamówienia musi być wykonany w szczególności z uwzględnieniem:
   1. Konsultacji i uwzględnienia uwag zamawiającego.
   2. Gwarancja 24 miesiące.
 4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest:
  • wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary, próby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych.
 5. Termin realizacji zamówienia.
  Termin realizacji: 25.08.2022 r.
 6. Miejsce realizacji zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy prac realizowanych przy siedzibie Zamawiającego.
 7. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów:
  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkolaminoga@poczta.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-043 Skała lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 8. Termin składania ofert:
  12.08.2022 r do godziny 13.00

Tel kontaktowy: 12 3899009

Zapytanie ofertowe [pomoce dydaktyczne]

Minoga, 08.08.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskanie Niepodległości Polski w Minodze poszukuje firmy na dostarczenie pomocy dydaktycznych.

Wykaz pomocy dydaktycznych:

Dane szkoły/placówki*: –  Szkoła Podstawowa w Minodze Minoga 12, 32-043 Skała
Nazwa pomieszczenia: sala lekcyjna, pracownia komputerowa
L.p.Nazwa wyposażeniaIlość
1.Laptop procesor i 5 min. 15 cali, wielkość ram min 16 ram , dysk SSD Min. 265 GB,2 szt.
2.Tusze WorkForce Pro WF-4745-tusz czarny i kolorowy2×2 szt.

Oferty należy składać do 11.08.2022 r. na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub w sekretariacie szkoły: Minoga 12, 32-043 Skała

Termin realizacji: 26.08.2022 r.

Agata Stopiak

Zapytanie ofertowe [meble]

Minoga, 08.08.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskanie Niepodległości Polski w Minodze poszukuje firmy na dostarczenie mebli szkolnych.

Wykaz mebli:

Dane szkoły/placówki*: –  Szkoła Podstawowa w Minodze Minoga 12, 32-043 Skała
Nazwa pomieszczenia: sala lekcyjna, pracownia komputerowa
L.p.Nazwa wyposażeniaIlość
1.Krzesła uczniowskie15 szt./7
2.Stoliki uczniowskie4 szt./2 osobowe/7
3 szt./2 osobowe/6

Kolor blatów-jasny buk lub dąb, Kolor nóg – szary lub pomarańczowy.

Oferty należy składać do 11.08.2022 r. na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl lub w sekretariacie szkoły: Minoga 12, 32-043 Skała

Termin realizacji: 01.09.2022 r.

Agata Stopiak

Nieodpłatne wakacyjne zajęcia w Minodze

Nieodpłatne wakacyjne zajęcia w Minodze

Akademia sportu dba o aktywność sportową dzieciaków również w trakcie wakacji!

📍 Szkoła podstawowa w Minodze (boisko lub hala)

📌 obowiązkowy zapis do grupy w systemie (niezależnie od wcześniejszego uczestnictwa w zajęciach): 📝https://zapisy.activenow.pl/iaf-zajecia-zapisy/

🌐Preferowana lokalizacja: SP Minoga

🌐 wybór zajęć:

 • 👉AKADEMIA SPORTU MINOGA 6-7-8 LAT ZAJĘCIA PIŁKARSKIE WAKACYJNE POPOŁUDNIOWE FINANSOWANE
 • 👉AKADEMIA SPORTU MINOGA 9-10-11-12 LAT ZAJĘCIA PIŁKARSKIE WAKACYJNE POPOŁUDNIOWE FINANSOWANE

Zapraszamy !

Projekt “Czas wolny z Akademią Sportu w Minodze” realizowany ze środków Gmina Skała