Zamknij

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze z dnia 16 listopada 2021 r.

W sprawie zawieszania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dniach 16-25 listopad 2021 r.

Podstawa prawna: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz 1166) z późniejszymi zmianami.

§ 1

Zawieszam zajęcia w trybie stacjonarnym w klasie drugiej „a” w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze w dniach 16-25 listopada 2021 r. Decyzja poparta jest zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Skała oraz pozytywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

§ 2

Uczniowie, którzy nie są objęci obowiązkową kwarantanną będą objęte opieką dydaktyczno-wychowawczą w godzinach lekcyjnych, zgodnie z planem lekcji.

§ 3

W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych, uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach online prowadzonych wg nowego planu lekcji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2021 r.