Zamknij
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Celem konkursu jest:
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej oraz przywrócenie tradycji budowy szopek bożonarodzeniowych,
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej,
• Integracja członków rodziny i twórcze zaangażowanie w realizację projektu,
• Konkurs przeznaczony dla przedszkola, zerówki oraz klas 1-8.

Zasady przygotowania prac:
• Szopki muszą być wykonane własnoręcznie,
• Do ich wykonania można używać dowolnych materiałów,
• Przy pracach nad szopką można stosować dowolna technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki,
• Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się,
• Każdą szopkę należy zaopatrzyć w przyklejoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Szopki należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Minodze im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w terminie do 14.12.2021r. Pracę będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawe pomysły, trudności techniczne, wkład pracy, wykorzystanie oryginalnych materiałów. Jury dokona oceny pracy przyznając nagrody. (Jeśli praca będzie wykonana zbiorowo czego nie zabrania regulamin uczestnicy muszą wiedzieć, że nagroda będzie jedna za dana szopkę). Wręczenie nagród odbędzie się 21.12.2021 r. podczas Wigilii Szkolnej. Najciekawsze prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Kościele Parafialnym w Minodze.