Zamknij

III Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej „Śpiewam Tobie Polsko”

Ideą Gminnego Przeglądu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Minodze, było od samego początku zorganizowanie święta pieśni i piosenki żołnierskiej i patriotycznej bez porównywania, oceniania czy niepotrzebnej presji oraz integrowanie środowiska uczniowskiego szkół podstawowych naszej gminy. Inspiracją dla zorganizowania przeglądu było nadanie Szkole Podstawowej w Minodze imienia Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.

W tym roku odbył się już trzeci przegląd, a udział w nim wzięły wszystkie szkoły podstawowe z naszego terenu. Warto dodać, że z każdym kolejnym rokiem rośnie zainteresowanie przeglądem, a liczba uczestników wzrasta. Śpiewali soliści, mniejsze lub większe zespoły klasowe lub międzyklasowe, grupy przedszkolne oraz szkolne chóry: ze szkoły Podstawowej w Cianowicach, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale oraz Szkoły Podstawowej w Minodze.

Można było usłyszeć takie pieśni i piosenki jak „Piechota”, „Pieśń o Wodzu miłym”, „Jest taki kraj”, „Serce w plecaku”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Jak to na wojence ładnie”, „Co to jest Niepodległość”, „Święto Niepodległości”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Jest takie miejsce, taki kraj” oraz inne, mniej lub bardziej znane, ale zawsze piękne.

Bardzo miłą niespodzianką było połączenie trzech wymienionych wyżej chórów, które na zakończenie przeglądu wspólnie wykonały dwie pieśni: „Na Wawel, na Wawel” oraz „Ułani, ułani”. Połączenie tych trzech zespołów (ponad 70 chórzystów) wyzwoliło ogromny ładunek pozytywnej energii oraz nadziei we wszystkich uczestnikach – wykonawcach i słuchaczach.

Każda szkoła otrzymała pamiątkową statuetkę oraz dyplom uczestnictwa. Każdy też mógł pokrzepić się małym poczęstunkiem. Myślę, że wszyscy wynieśli z tego spotkania coś bezcennego, a mianowicie poczucie jedności i wspólnoty, tak bardzo nam wszystkim teraz potrzebnych.

Grażyna Rodek