Zamknij

Zapytanie ofertowe [sklepik]

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w  Minodze

Minoga, 21.10.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Niepodległości Polski w Minodze

zaprasza do złożenia ofert na:

 • Przedmiot zamówienia : – zapytanie ofertowe na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego o powierzchni 17 m2 znajdującego się w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała.
 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot najmu przeznaczony jest na działalność gospodarczą  związana z prowadzeniem sklepiku szkolnego  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w terminie od 01.12.2022 r. do 30.11.2024 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.

Lokal składa się z:
*  pomieszczenia o powierzchni przeznaczonej do prowadzenia  sklepiku  10m2
* pomieszczenie wyposażone jest w  instalację: elektryczną, c.o. i dostęp do bieżącej wody i kanalizacji.
* Przedmiotem zamówienia jest cena netto czynsz za 1 m2 powierzchni lokalu.
* Istnieje możliwość z korzystania z pomieszczeń sanitarnych.

 • Obowiązki najemcy:
  * Wyposażenie sklepiku w sprzęt i meble.
  * Utrzymanie porządku i czystości w sklepiku oraz jego sąsiedztwie.
  * Prowadzenie sklepiku zgodnie z przepisami bhp, ppoż. oraz Sanepidu.
  * Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży.
 • Oferta powinna zawierać:
  * Dane oferenta , nazwę firmy(Imię i nazwisko właściciela)adres nr.tel.
  * Podanie propozycji wysokości miesięcznej opłaty za 1m2 powierzchni sklepiku.
  * Podanie oferty produktów żywnościowych i innych które będą dostępne w sklepiku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz.U. 2015 poz.1256.
  * W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się artykuły szkolne np. zeszyt, ołówki, itp.
 • Przy wyborze oferenta będą uwzględnione:
  * Doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowo-usługowej w szkołach.
  * Deklarowana kwota netto opłaty miesięcznej za 1m2 pomieszczenia.
  * Spełnienie wszystkich wymagań  w ofercie .

Pomieszczenie przeznaczone na sklepik można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Miejsce i termin złożenia oferty: – Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem SKLEPIK SZKOLNY  należy składać w siedzibie zamawiającego tj: w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała (sekretariat) w terminie do dnia 28.11.2022 r.  do godziny 10.00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15.

Dyrektor Szkoły
mgr Agata Stopiak