Zamknij
List do uczniów

List do uczniów

Drodzy Uczniowie!

Wakacje to wspaniały czas zabaw, spotkań z przyjaciółmi, czy wypraw. Najlepiej się pamięta te przygody, kiedy czuje się dreszczyk emocji: nocleg w lesie pod namiotem, czy daleka wędrówka w górach. Też takie przygody przeżyłem i do dziś zachowałem wspaniałe wspomnienia. Miałem jednak to szczęście, że nic poważnego mi się nie stało.

Po latach widzę, jak wiele osób pada ofiarą różnych wypadków w tym czasie. To Wasz najbliższy przyjaciel bądź przyjaciółka może złamać rękę lub nogę podczas wyprawy, to właśnie podczas jego operacji może być potrzebna krew do przetoczenia.

Jako dyrektor centrum krwiodawstwa widzę też, jak szybko kończy się krew w naszych magazynach właśnie w trakcie wakacji. Na koniec roku szkolnego mam więc dla Was pierwszą wakacyjną misję, którą tylko Wy możecie dobrze wykonać: poproście swoich rodziców, by oddali krew. Każda kropla może uratować czyjeś życie.
Adres naszego małopolskiego centrum krwiodawstwa to ul. Rzeźnicza 11.
Razem z pracownikami czekam na Waszych rodziców.

Do zobaczenia.

Łukasz Guliński
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ZAPYTANIE OFERTOWE (przebudowa ogrodzenia)

Minoga,22.06.2020 r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. Zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MINODZE zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Przebudowa ogrodzenia przy budynku szkoły, str. wschodnia”

ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12
32-043 Skała
tel. 12/3899009
e-mail: szkolaminoga@poczta.onet.pl

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pn.:
„Przebudowa ogrodzenia przy budynku szkoły, str. wschodnia
1.1 Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
1.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie:
Przedmiotem zamówienia jest:

  1. rozbiórka starego ogrodzenia,
  2. zakup i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 79 m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych o wysokości 120 cm, montaż słupków o wymiarach 60 mm x 40 mm. Panele montowane do słupków za pomocą obejmy, a na słupkach powinny znajdować się plastykowe zasłonki.
  3. usunięcie gruzu,
  4. wyrównanie terenu przylegającego do ogrodzenia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
2.1 Termin składania ofert: 01.07.2020 r. godz. 12.00
2.2 Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.spminoga.pl.

3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12, 32-043 Skała lub mailowo na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl.

4. TERMIN REALIZACJI zamówienia: 31.07.2020 r.

Dni wolne i zakończenie roku

Przypominam, że 12 czerwca (piątek w tym tygodniu) oraz 16-18 czerwca (wtorek-czwartek w przyszłym tygodniu) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Zakończenie roku szkolnego zaplanowano na 26 czerwca, harmonogram odbioru świadectw zostanie zamieszczony na stronie szkoły 22 czerwca. Msza św. na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w czwartek 25 czerwca o godz. 17.00.