Zamknij

Strażacki Konkurs Plastyczny

Zapraszamy do udziału w Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2024 etap Gmina Skała!

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działaniami ratowniczo-gaśniczymi, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych.

Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

  • I grupa – przedszkola
  • II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
  • III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
  • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
  • V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane będą przez Zarząd gminny OSP Skała i komisje do spraw młodzieży Prace należy przekazać do zarządu Gminnego OSP do dnia 20.02.2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2024 r.