Zamknij

Zmiana opłat

Informuję, że od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LV/626/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29.11.2022 r. zmienia się wysokość opłaty stałej – za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach, przebywających w/w jednostkach powyżej 5 godzin dziennie, w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej, a obejmującym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne.

Opłata za jedną godzinę od 1 stycznia 2023 r. wynosi 1,14 zł (do końca 2022 r. wynosi 1 zł).