Zamknij
Wybory do Szkolnego Samorządu Szkolnego

Wybory do Szkolnego Samorządu Szkolnego

29 września w SP Minoga odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania wyłoniono następujących uczniów:

  • Zuzanna Jaworska [Przewodnicząca],
  • Patrycja Adamek [Z-ca przewodniczącego],
  • Martyna Skrzypiec[Skarbnik].

Do Młodzieżowej Rady Gminy została wybrana Zuzanna Jaworska.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Szymon Skotnicki