Zamknij
Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

W poniedziałek 19 października 2020 r w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Dzieci przygotowały się do tego wydarzenia pod opieką wychowawczyń Joanny Cyganek i Ewy Luty. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, w obecności pani dyrektor Agaty Stopiak i burmistrza Miasta i Gminy Skała Krzysztofa Wójtowicza. Obecni byli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała podniosły, a zarazem radosny charakter.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe, z biretami na głowach niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowania na ucznia. Najpierw jednak musieli zdać egzamin. Zaprezentowali program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki i taniec oraz wykazali się wiedzą, jaką zdobyli w szkole.

Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar szkoły, po którym pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia, przyjmując oficjalnie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej. Po pasowaniu uczniowie przyjęli życzenia od pani dyrektor Agaty Stopiak i pana burmistrza Krzysztofa Wójtowicza. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy i upominki.

Życzymy pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką i radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

mgr Ewa Luty