Zamknij

Nowy zakup dla naszych uczniów

Szkoła Podstawowa w Minodze stała się posiadaczem sprzętu Biofeedback. Urządzenie to będzie wykorzystywane podczas zajęć indywidualnych.

Biofeedback ma znaczący udział w terapii zaburzeń, które w bezpośredni sposób wpływają na efekty przedszkolne i szkolne dzieci w różnym wieku, takich jak:

  • dysleksja,
  • dysgrafia,
  • zaburzenie pamięci i koncentracji uwagi,
  • zaburzenia snu,
  • lęki,
  • słaba spostrzegawczość,
  • niedojrzałość emocjonalna,
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
  • pobudzenie psychoruchowe.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w tym tygodniu!