Zamknij

Ważne informacje dla rodziców uczniów klas I-III 

W dniu 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę stacjonarną w budynku szkoły.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00. Do szatni uczniowie wchodzą wejściem bocznym (od parkingu). Przypominam o obowiązku przestrzegania zakazu wjazdu na parking.

Uczniowie każdej klasy mają w szatni własne boksy, w których przebiera się maksymalnie 12 uczniów.

W części wspólnej szkoły: szatnie, korytarze, łazienki obowiązuje noszenie maseczki lub przyłbicy. Zakrywanie nosa i ust obowiązuje także w busach. 

Harmonogram wejść do budynku szkoły:

  • 7.20 – dzieci z Tarnawy, Nowej Wsi.
  • 7.30 – dzieci z Przybysławic, Minogi, Zamłynia.
  • 7.40 – dzieci z Barbarki, Poręby Laskowskiej, Gołyszyna.

Proszę o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Minodze i jej przestrzeganie.

Obiady

Rodzice, którzy chcą kontynuować korzystanie z cateringu, muszą to potwierdzić do godz. 8 w poniedziałek na numer 882-855-443.