Zamknij

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Agata Stopiak – nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Nauczyciele

 imię i nazwisko  specjalność stopień awansu funkcje dodatkowe
mgr Olga Adamska  wychowanie przedszkolne, j. angielski w wych. przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej  nauczyciel kontraktowy  grupa 3-4 latków
mgr Izabela Chochół   fizyka, informatyka, koło programowania  nauczyciel mianowany
 mgr inż. Jolanta Czekaj  przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. IV, nauczyciel biblioteki szkolnej
mgr Magdalena Dębska  edukacja dla bezpieczeństwa  nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Florczak-Gazda  psycholog
 mgr Renata Jagiełka   edukacja wczesnoszkolna   nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. II a
mgr Marzena Kluza   edukacja wczesnoszkolna   nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. I
mgr Zbigniew Knapik  wychowanie fizyczne, szachy  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VII
 mgr Marzena Konarska-Zapart  historia, plastyka, rewalidacja, świetlica   nauczyciel dyplomowany
ks. Mariusz Książek  religia   nauczyciel mianowany
 mgr Ewa Luty  edukacja wczesnoszkolna, terapia zajęciowa  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. II b
mgr Ewelina Łągiewka   nauczyciel współorganizujący proces nauczania  nauczyciel stażysta
 mgr Ewelina Marchaj  logopeda, neurologopeda, świetlica  nauczyciel kontraktowy
 mgr Katarzyna Migza  zajęcia rewalidacyjne, wychowanie przedszkolne  nauczyciel dyplomowany  grupa 3-4 latków
mgr Edyta Miodek  nauczanie zintegrowane, zajęcia komputerowe  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. III, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 mgr Anna Morawska  matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, zajęcia szachowe
 nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. V
 mgr Magdalena Natkaniec  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  nauczyciel mianowany  grupa 6-latków
 mgr Anna Pigulak   wychowanie przedszkolne, świetlica  nauczyciel kontraktowy  grupa 4-5 latków
mgr Lidia Rdest  język polski, historia nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VI
mgr Grażyna Rodek  muzyka, chór, koło taneczne  nauczyciel dyplomowany  opiekun chóru
 mgr Szymon Skotnicki  język angielski, logopedia  nauczyciel dyplomowany  wychowawca kl. VIII, opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Urszula Szpik-Pasek  chemia nauczyciel mianowany
 mgr Agnieszka Ślusarczyk  wychowanie przedszkolne  nauczyciel kontraktowy  grupa 4-5 latków, pedagog szkolny
 mgr Paweł Tomczyk  historia, WOS  nauczyciel dyplomowany
mgr Romana Zadęcka  język niemiecki  nauczyciel dyplomowany