Zamknij

Egzamin na kartę rowerową

Do egzaminu na kartę rowerową, który składa się z części teoretycznej i praktycznej, przystąpiło w roku szkolnym 2022/2023 36 uczniów z klas IV i V.

Najpierw sprawdzono wiadomości teoretyczne, co polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym.

Część praktyczna egzaminu miała za zadane sprawdzenie u uczniów umiejętności jazdy na rowerze oraz znajomości zasad zachowania się na drodze.

Część teoretyczną i praktyczną pod czujnym okiem aspiranta Pawła Gibowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zdali wszyscy uczniowie.