Zamknij

Zapytanie ofertowe [garaż]

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Informacje o zamawiającym:
  Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12, 32-043 Skała
 2. Tryb udzielania zamówienia:
  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r, poz.2164 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym w art.4 pkt 8 w/w ustawy.
  Zamawiający zaprasza do składania ofert i zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, a także rezygnacji z zamówienia  bez podania przyczyny.
 3. Opis zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostarczenie i zamocowanie do podłoża garażu blaszanego, drewnopodobnego o wymiarach 3,5 m X 5 m”.
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  1. Wykonanie, dostarczenie i montaż garażu blaszanego w kolorze drewnopodobnym – złoty dąb o wymiarach 3,5 m szerokości i 5 metrów długości.
  2. Brama o szerokości 2 m, drewnopodobna, uchylna.
  3. Dach z blachy trapezowej lub blachodachówki w kolorze ciemny brąz.
  4. Obróbka blacharska naroży.
   Przedmiot zamówienia musi być wykonany w szczególności z uwzględnieniem:
   1. Konsultacji i uwzględnienia uwag zamawiającego.
   2. Gwarancja 24 miesiące.
 4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest:
  • wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary, próby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych.
 5. Termin realizacji zamówienia.
  Termin realizacji: 25.08.2022 r.
 6. Miejsce realizacji zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy prac realizowanych przy siedzibie Zamawiającego.
 7. Informacja dotycząca formy składanych dokumentów:
  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkolaminoga@poczta.onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze, Minoga 12 32-043 Skała lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 8. Termin składania ofert:
  12.08.2022 r do godziny 13.00

Tel kontaktowy: 12 3899009