Zamknij
Norwid łączy pokolenia

Norwid łączy pokolenia

21 września 2021 roku minie dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Jako twórca oryginalny, nowatorski, został odrzucony przez ludzi żyjących w epoce romantyzmu, by być zrozumianym dopiero przez następne pokolenia „późnych wnuków”.

Nasz wybitny Rodak Jan Paweł II pisał: “Cyprian Kamil Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem”.

21 maja 2021 roku w Pałacu w Minodze odbyło się spotkanie uczniów tutejszej Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski z członkami Klubu Seniora „Grota” w Skale.

Miejsce uroczystości nie zostało wybrane przypadkowo. Tutaj właśnie, w Pałacu w Minodze, Norwid podróżując do Krakowa w 1842 roku, zatrzymał się w majątku Wężyków, którym w owym czasie gospodarzył Franciszek, brat Ignacego, który był ojcem Władysława – bliskiego przyjaciela poety.

Uczniowie pod opieką Lidii Rdest przygotowali wzruszający program poetycko- muzyczny na temat życia i twórczości naszego wieszcza. W trakcie wyjątkowej uroczystości uczennice z klasy V prezentowały wybrane utwory Norwida, które przy muzyce Fryderyka Chopina stawały się bardziej podniosłe i wzruszające.

Na koniec jedna z uczennic klasy VI zaprezentowała dwa wiersze Norwida w aranżacji muzycznej, podkreślającej wagę utworów oraz wzmacniającej ich przekaz.

Wyjątkowemu przedsięwzięciu przyświecał podstawowy cel: przybliżenie życia i twórczości Norwida – niezrozumiałego i niedocenianego za życia, a zasługującego na naszą pamięć – grupie mieszkańców naszej gminy, niezależnie od wieku.

Serdeczne podziękowania kierujemy do przybyłych gości, którzy wspólnie z nami uczcili ten wyjątkowy dzień, ale przede wszystkim do gospodyni Pałacu w Minodze Pani Alicji Rogali, która dzięki swojej gościnności pozwoliła nam przeżyć to wydarzenie w niezwykłym klimacie.