Zamknij

Zarządzenie [edukacja hybrydowa]

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania
Niepodległości Polski w Minodze
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany trybu nauczania na hybrydowy

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz 910 i 1378),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 1604)
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r

zarządzam co następuje:

  1. Od dnia 26 kwietnia 2021 r do odwołania uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej będą brali udział w zajęciach według planu lekcji w trybie hybrydowym według ustalonego harmonogramu:
  2. uczniowie klasy pierwszej „a” i uczniowie klasy drugiej pracują w trybie stacjonarnym,
  3. uczniowie klasy pierwszej „b” i uczniowie klasy trzeciej pracują w trybie zdalnym,
  4. w kolejnych tygodniach pracujemy rotacyjnie.
  5. Wychowawcy powiadamiają uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów o wprowadzeniu i zasadach pracy nauczania hybrydowego od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Agata Stopiak