Zamknij

Wyniki rekrutacji do przedszkola [WAŻNE]

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze znajdują się na drzwiach wejściowych w budynku szkoły i przedszkola. Dodatkowo każdy rodzic jest indywidualnie informowany telefonicznie (SMS).

Bardzo ważne: Każdy rodzic do 17 kwietnia musi złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.