Zamknij

Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM/TEAMS

  1. Nauczyciel wychowawca informuje z wyprzedzeniem rodziców/opiekunów o zebraniu online poprzez e-mail, e-dziennik.
  2. Nauczyciel rozpoczyna zebranie, wysyłając link na adres rodzica/opiekuna.
  3. Nauczyciel jest administratorem i prowadzącym zebranie online poprzez aplikację ZOOM/TEAMS.
  4. Rodzic/opiekun nie udostępnia linku osobom trzecim.
  5. W zebraniu bierze udział osoba zaproszona.
  6. Przed zebraniem rodzic/opiekun wyłącza wszelkie urządzenia mogące zakłócać przebieg spotkania (Radio, telefon, telewizor itp.).
  7. W zebraniu bierze udział rodzic/opiekun, wyklucza się ze spotkania online ucznia, rodzeństwo i osoby trzecie.
  8. Ustalenie zasad przebiegu spotkania – przedstawienie spraw różnych przez wychowawcę, pytania rodziców.
  9. Zebrania nie można nagrywać, fotografować i udostępniać osobom trzecim.
  10. W przypadku złamania zasad, nauczyciel natychmiast przerywa spotkanie.