Zamknij

ZAPYTANIE OFERTOWE (przebudowa ogrodzenia)

Minoga,22.06.2020 r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. Zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MINODZE zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Przebudowa ogrodzenia przy budynku szkoły, str. wschodnia”

ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12
32-043 Skała
tel. 12/3899009
e-mail: szkolaminoga@poczta.onet.pl

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pn.:
„Przebudowa ogrodzenia przy budynku szkoły, str. wschodnia
1.1 Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
1.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie:
Przedmiotem zamówienia jest:

  1. rozbiórka starego ogrodzenia,
  2. zakup i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 79 m ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych o wysokości 120 cm, montaż słupków o wymiarach 60 mm x 40 mm. Panele montowane do słupków za pomocą obejmy, a na słupkach powinny znajdować się plastykowe zasłonki.
  3. usunięcie gruzu,
  4. wyrównanie terenu przylegającego do ogrodzenia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
2.1 Termin składania ofert: 01.07.2020 r. godz. 12.00
2.2 Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.spminoga.pl.

3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze
Minoga 12, 32-043 Skała lub mailowo na adres: szkolaminoga@poczta.onet.pl.

4. TERMIN REALIZACJI zamówienia: 31.07.2020 r.