Zamknij

Stypendia gminne

 Przypominamy, że tym roku termin składania wniosków mija 15 lipca 2020 r. 

Gmina przyznaje comiesięczne stypendia i jednorazową Nagrodę Burmistrza.

Uczniowie szkół podstawowych klas od IV do VII mogą ubiegać się o następujące stypendia:

 1. stypendium naukowe:
  • I stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, wzorowe zachowanie, tytuł finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu ponadwojewódzkim lub laureata (1-3 miejsce) na szczeblu wojewódzkim – 80 zł/m-c,
  • II stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, wzorowe zachowanie, tytuł finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub rejonowym – 60 zł/m-c,
  • III stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,10 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania – 40 zł/m-c;
 2. stypendium artystyczne:
  • I stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, wzorowe zachowanie, tytuł finalisty razem z grupą, zespołem lub indywidualnie w konkursie, przeglądzie, festiwalu, turnieju artystycznym na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – 80 zł/m-c,
  • II stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, wzorowe zachowanie, tytuł finalisty razem z grupą, zespołem lub indywidualnie w konkursie, przeglądzie, festiwalu, turnieju artystycznym na szczeblu wojewódzkim – 60 zł/m-c,
  • III stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, tytuł finalisty razem z grupą, zespołem lub indywidualnie w konkursie, przeglądzie, festiwalu, turnieju artystycznym na szczeblu rejonowym lub powiatowym – 40 zł/m-c;
 3. stypendium sportowe:
  • I stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, wzorowe zachowanie, tytuł finalisty w turnieju sportowym na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – 80 zł/m-c,
  • II stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, wzorowe zachowanie, tytuł finalisty w turnieju sportowym na szczeblu wojewódzkim – 60 zł/m-c,
  • III stopnia: średnia z poprzedniego roku co najmniej 5,00, co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, tytuł finalisty w turnieju na szczeblu rejonowym lub powiatowym – 40 zł/m-c.

Stypendium jest wypłacane w okresie od 3 do 12 miesięcy. Wniosek o stypendium może złożyć: rodzic, opiekun prawny lub dyrektor szkoły.

Nagroda Burmistrza jest przyznawana jednorazowo uczniom klas VIII wg następujących kryteriów:

 • średnia w klasie VIII co najmniej 5,00 i wzorowe zachowanie,
 • średnia w klasie VII co najmniej 5,00 i wzorowe zachowanie,
 • średnia w klasie VI co najmniej 4,75 i bardzo dobrze zachowanie.

O wysokości Nagrody decyduje Komisja Stypendialna. Wniosek o nagrodę może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, stowarzyszenie lub klub sportowy.

Termin naboru na stypendia i nagrody będzie ogłaszany przez Burmistrza w zależności od terminu zakończenia roku szkolnego.

Regulamin stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Skała można pobrać TUTAJ.